องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อน...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมช...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบล...[วันที่ 2019-10-16][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการศึกษาดูงานประกอบอาชีพเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎี...[วันที่ 2019-10-09][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาดบ้านหนองแวงห้วยทรา...[วันที่ 2019-10-03][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมประกวด "หมู่บ้านสะอาด ปลอดดยุงลาย" ให้คะแนน...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมประกวด "หมู่บ้านสะอาด ปลอดดยุงลาย" ให้คะแนน...[วันที่ 2019-09-24][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา รุ่นท...[วันที่ 2019-09-15][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 7]
 

หน้า 1|2|3|4|5