องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80พรรษา มหารา...[วันที่ 2013-09-17][ผู้อ่าน 534]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพตำบลละหานนา[วันที่ 2013-08-21][ผู้อ่าน 669]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ56[วันที่ 2013-07-28][ผู้อ่าน 494]
 
  โครางการเข้าค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอแวงน้อย ...[วันที่ 2013-07-21][ผู้อ่าน 410]
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2556 [วันที่ 2013-03-23][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2013-03-01][ผู้อ่าน 309]
 
  โครงการ อบต.สัญจรพบประประชาชน ประจำปี2556[วันที่ 2013-01-29][ผู้อ่าน 188]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556 [วันที่ 2013-01-03][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรมปล่อยปลา,ปรับปรุงภูมิทัศที่สาธารณะ[วันที่ 2012-08-02][ผู้อ่าน 341]
 
  รูปแจกเบี้ยยังชีพฯ[วันที่ 2012-08-02][ผู้อ่าน 473]
 

|1หน้า 2