องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
   อบต.ละหานนาจัดกิจกรรมโครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เ...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด...[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาดำเนินการฝังกลบและปรับ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 81]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมตรวจวัด IQ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเรียนรู้ช...[วันที่ 2021-04-04][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการร่วมด้วย ช่วยกัน หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ป...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 6]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12