องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองความบกพร่อง หรือผิดปกติ และให้คว...[วันที่ 2021-03-13][ผู้อ่าน 70]
 
  พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียช...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 105]
 
  องค์การบริหารส่วนบลละหานนาร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิ...[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา...[วันที่ 2020-10-16][ผู้อ่าน 145]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 226]
 
  โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะความเป็นผู้น...[วันที่ 2020-09-26][ผู้อ่าน 209]
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเ...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมออกออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่ง...[วันที่ 2020-09-24][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมออกมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและบุ...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการ "จังหวัดสะอาด"[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมออกออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่ง...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2020-09-04][ผู้อ่าน 60]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12