องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-07-27][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมตรวจให้คะแนน การประกวดหมู่บ้านสะอาด ปลอดลูก...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับข...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 80]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-07-04][ผู้อ่าน 364]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการดำ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา เพื่อเลือกป...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 83]
 
  การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอา...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12