องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมประกวด "หมู่บ้านสะอาด ปลอดดยุงลาย" ให้คะแนน...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมประกวด "หมู่บ้านสะอาด ปลอดดยุงลาย" ให้คะแนน...[วันที่ 2019-09-24][ผู้อ่าน 313]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา รุ่นท...[วันที่ 2019-09-15][ผู้อ่าน 95]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 85]
 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรอบบึงละหานนา ที่พักแบบ...[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช...[วันที่ 2019-09-09][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมปลูกป่าองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับ...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช...[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 127]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...[วันที่ 2019-07-30][ผู้อ่าน 92]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12