องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี ...[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 113]
 
  โครงการตำบลสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก ปี ๒๔๖๒[วันที่ 2019-07-23][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี ...[วันที่ 2019-07-19][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบล...[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนภายใ...[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2019-06-21][ผู้อ่าน 82]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ CG 2562[วันที่ 2019-06-06][ผู้อ่าน 93]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12