องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว ณ ศูนย์พักคอยโณงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง


2022-01-27
2022-01-25
2022-01-19
2022-01-13
2022-01-07
2021-12-24
2021-12-21
2021-12-07
2021-11-27
2021-11-25