องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


อบต.ละหานนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละหานนา ออกพ่นฆ่าเชื้อโควิดบ้านผู้ป่วยโควิด บ้านหนองดู่ หมู่ 4


วันที่ 19 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา ว่าพบผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 ราย ให้ไปดำเนินการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บ้านหลังดังกล่าว

2022-05-03
2022-03-31
2022-01-27
2022-01-25
2022-01-19
2022-01-13
2022-01-07
2021-12-24
2021-12-21
2021-12-07