องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น ลงพื้นที่ดูการดำเนินงาน ของ LTC ตำบลละหานนา


2022-05-03
2022-03-31
2022-01-27
2022-01-25
2022-01-19
2022-01-13
2022-01-07
2021-12-24
2021-12-21
2021-12-07