องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย ประจำปี 2559


ด้วยความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ของทุคนชาวตำบลละหานนา จึงทำให้ตำบลละหานนา รักษาแชมป์สมัยที่ 3 ของขบวนแห่ปราสาทฟางข้าวในงานบุญคูณลาน ประจำปี 2259  
2017-07-06
2017-06-27
2017-06-27
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2016-02-19
2016-02-09
2016-01-08