องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงเรื่องทำถนนชำรุด การเทถนนลาดยางและเรื่องที่จะทำการก่อสร้างถังน้ำประปา กับประชาชนบ้านทุ่งมน หมู่ 3


นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง

ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งทน หมู่ 3 เพื่อทำความเข้าในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ต่างๆ ในหมู่บ้านทุ่งมน

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17