องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรม KIKE OFF การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ


กิจกรรม KIKE OFF การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย COVID-19

 จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

 ณ วัดเรไร บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 อบต.ละหานนาได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน โดยใช้ถังตัดก้นฝังลงในพื้นดินประมาณ 3 ส่วน  เพื่อรณรงค์การลดการเกิดขยะจากครัวเรือนและเป็นการเพิ่มคาร์บอนเครดิตให้กับชุมชน

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17