องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปฏิบัติงานอำเภอแวงน้อย ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา  08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2021-08-26
2020-10-23
2020-10-16
2020-09-30
2020-09-26
2020-09-25
2020-09-24
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-21