องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนบลละหานนาร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2021-08-26
2020-10-23
2020-10-16
2020-09-30
2020-09-26
2020-09-25
2020-09-24
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-21