องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


คณะผู้บริหาร

 
 นายทองปักษ์ มาพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสมบูรณ์ เณรจิบ นายศักดา จิตแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 นายสร้อย นาคุณ นายสมเด็จ หน่ายโสก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปึกษาคณะผู้บริหาร