วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางบ้านศรีชุมพร ม.9 ?ไปทางบ้านโคกสูง ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร(เป็นบางตอน) ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 - บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 7 คันตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารพิษและเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (ลำห้วยหินลาดน้อย) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร(เป็นบางตอน) จากสามแยกคำปัญญาฟาร์ม - ไปทางสมชาญฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร (เป็นบางตอน) ช่วงจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 - สามแยกไปทางบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 และบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง