วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา
26  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย
26  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าจัดทำปราสาทฟาง ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนปราสาทฟาง พานบายศรี ขบวนวิถีชีวิตชาวนา ขบวนเศรษฐกิจชุมชน ขบวนการทอเสื่อกก ขบวนการทอผ้าไหม ขบวนการทำขนมจีน ขบวนนางลำ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2098 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง