วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร (จากสี่แยกถนนคอนกรีตเดิมถึงถนนลาดยาง 2065 สายทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร (จากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านนายคมสัน จิตแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินลงลูกรังและดาดหน้าบริเวณปากท่อ บ้านหนองสะแบง 5 (บริเวณหนองกกค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและเทคอนกรีตทับ บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ ตามโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำและเทคอนกรีตทับ บ้านห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง