วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าจัดทำปราสาทฟาง ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนปราสาทฟาง พานบายศรี ขบวนวิถีชีวิตชาวนา ขบวนเศรษฐกิจชุมชน ขบวนการทอเสื่อกก ขบวนการทอผ้าไหม ขบวนการทำขนมจีน ขบวนนางลำ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2098 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ? สามแยกไปทางบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ และโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง