วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางรถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายธนวิชญ์ โคนชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 จากโรงสี-ถนนลาดยาง2065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผือ หมู่ 8 จากศาลาประชาคม-สะพาน คสล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 จากสามแยกโรงสี-บ้านนายปั่น พิมพิลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ลด ละเลิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง