องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ...
   
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (เ...
   
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...
   
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...
   
 
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553