องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง การชำระภ...
   
  กำหนดการออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่...
   
  อบต.ละหานนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละหานนา ออกพ...
   

วันที่ 19 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุ...

  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...
   
 
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553