องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
   
   อบต.ละหานนาจัดกิจกรรมโครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เ...
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาดำเนินการฝังกลบและปรับ...
   

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายทองปัก  มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้สั่งการให้มี...

  กิจกรรมตรวจคัดกรองความบกพร่อง หรือผิดปกติ และให้คว...
    ตามที่สำนักปลัด จะดำเนินโครงการตรวจคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และ...
 
 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lahanna/domains/lahanna.go.th/public_html/index.php on line 541
   

 

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553