องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  การประหยัดพลังงาน
   
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ม.1 บ้...
   
  กิจกรรมงานบุญประเพณีบุญเดือนหก ณ สำนักงานอบต.ละหาน...
   
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหานนา
   
 
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553