องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่่น
งานจัดเก็บรายได้
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต
ข้อบัญญัติตำบล/ข้อบังคับตำบล
 
สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560
       วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายทองปักษ์  มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาพร้อมคณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต.ละหานนา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนตำบลละหานนาร่วมดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ตลอดเส...
 
  กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน
       วันนี้ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 10.30 น.  นายสงัด  หรพร้อม หัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเนินการสคัดแยกและส่งมอบขยะอันตรายที่มาจากหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่จั...
 
  กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (LPA)
      
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (LPA) โดยคณะตรวจ ว่าที่ร้อยตรี วันชัย  เมธาอภินันท์  ท้องถิ่น...
 
  กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก
       วันที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น.  นายทองปักษ์  มาพงษ์  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนานำสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลละหานนาเข้าร่วมกิจกร...