องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการท้องถ...
    วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายทองปักษ์  มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาพร้อมคณะผู้บริหาร สมช...
  กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน
    วันนี้ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 10.30 น.  นายสงัด  หรพร้อม หัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเน...
  กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำ...
   
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานก...
  กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด...
    วันที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น.  นายทองปักษ์  มาพงษ์  นายยกองค์การบริหารส...
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
   

 

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553