องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบึงละหานนาตามพ...
   

การดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบึงละหานนาตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...

  องค์การบริหารส่วนบลละหานนาร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด...

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา...
   

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม...

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...
    ในวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา กำหนดให้...
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
   

 

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553