องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 2 ก.ย. 2564 ]9
2 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎา [ 1 ก.ค. 2564 ]23
3 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]17
4 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]24
5 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งผู้ชำระภาษ [ 18 มิ.ย. 2564 ]24
6 โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ตำบลละหาน [ 25 พ.ค. 2564 ]23
7 โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ตำบลละหาน [ 25 พ.ค. 2564 ]21
8 ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำป [ 20 พ.ค. 2564 ]36
9 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.2563- ก.ย.2564) [ 19 พ.ค. 2564 ]15
10 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2 [ 30 เม.ย. 2564 ]14
11 เอกสารในการขอรับคืนหลักประกันสัญญา [ 8 ก.พ. 2564 ]39
12 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม [ 4 ม.ค. 2564 ]36
13 ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 29 พ.ย. 2563 ]15
14 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการ บำบัดทุ [ 14 ต.ค. 2563 ]34
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]41
16 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2 [ 1 ต.ค. 2563 ]15
17 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]35
18 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]33
19 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ม.ค-ก.ย.2563) [ 10 ส.ค. 2563 ]13
20 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้ [ 31 ก.ค. 2563 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6