องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ [ 15 ส.ค. 2565 ]16
2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักตรวจเงินแ [ 6 พ.ค. 2565 ]72
3 คู่มือประชาชน [ 22 เม.ย. 2565 ]63
4 ประกาศ เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผ [ 17 ม.ค. 2565 ]71
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.ละหานนา [ 30 ธ.ค. 2564 ]34
6 คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกฯให้รองนายกฯป [ 30 ธ.ค. 2564 ]34
7 ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 24 ธ.ค. 2564 ]128
8 ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขต อบต.ละ [ 24 ธ.ค. 2564 ]130
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 23 พ.ย. 2564 ]124
10 การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25 [ 4 พ.ย. 2564 ]127
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานกา [ 4 พ.ย. 2564 ]129
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 3 พ.ย. 2564 ]137
13 เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 3 พ.ย. 2564 ]133
14 ประกาศผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการลดใช้พนั [ 1 ต.ค. 2564 ]44
15 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 2 ก.ย. 2564 ]146
16 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ [ 23 ส.ค. 2564 ]32
17 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 9 ส.ค. 2564 ]35
18 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎา [ 1 ก.ค. 2564 ]165
19 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]160
20 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรร [ 24 มิ.ย. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8