องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักตรวจเงินแ [ 6 พ.ค. 2565 ]32
2 คู่มือประชาชน [ 22 เม.ย. 2565 ]28
3 ประกาศ เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผ [ 17 ม.ค. 2565 ]42
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.ละหานนา [ 30 ธ.ค. 2564 ]9
5 คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกฯให้รองนายกฯป [ 30 ธ.ค. 2564 ]8
6 ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 24 ธ.ค. 2564 ]96
7 ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขต อบต.ละ [ 24 ธ.ค. 2564 ]95
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 23 พ.ย. 2564 ]93
9 การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25 [ 4 พ.ย. 2564 ]95
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานกา [ 4 พ.ย. 2564 ]97
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 3 พ.ย. 2564 ]104
12 เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 3 พ.ย. 2564 ]102
13 ประกาศผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการลดใช้พนั [ 1 ต.ค. 2564 ]14
14 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 2 ก.ย. 2564 ]114
15 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ [ 23 ส.ค. 2564 ]7
16 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 9 ส.ค. 2564 ]7
17 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎา [ 1 ก.ค. 2564 ]132
18 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]127
19 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรร [ 24 มิ.ย. 2564 ]7
20 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]133
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8