องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 24 ธ.ค. 2564 ]16
2 ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขต อบต.ละ [ 24 ธ.ค. 2564 ]17
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 23 พ.ย. 2564 ]18
4 การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25 [ 4 พ.ย. 2564 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานกา [ 4 พ.ย. 2564 ]16
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 3 พ.ย. 2564 ]30
7 เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 3 พ.ย. 2564 ]32
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 2 ก.ย. 2564 ]45
9 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎา [ 1 ก.ค. 2564 ]60
10 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]52
11 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]62
12 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งผู้ชำระภาษ [ 18 มิ.ย. 2564 ]59
13 โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ตำบลละหาน [ 25 พ.ค. 2564 ]58
14 โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ตำบลละหาน [ 25 พ.ค. 2564 ]56
15 ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำป [ 20 พ.ค. 2564 ]71
16 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.2563- ก.ย.2564) [ 19 พ.ค. 2564 ]49
17 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2 [ 30 เม.ย. 2564 ]45
18 เอกสารในการขอรับคืนหลักประกันสัญญา [ 8 ก.พ. 2564 ]76
19 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม [ 4 ม.ค. 2564 ]75
20 ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 29 พ.ย. 2563 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7