องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเก [ 7 ก.ค. 2565 ]7
22 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง ป่าชุมชน 1 [ 5 ก.ค. 2565 ]2
23 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง ป่าชุมชน 2 [ 7 มิ.ย. 2565 ]2
24 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง ดิน 2 [ 31 พ.ค. 2565 ]2
25 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักตรวจเงินแ [ 6 พ.ค. 2565 ]89
26 คู่มือประชาชน [ 22 เม.ย. 2565 ]86
27 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง ดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]2
28 ประกาศ เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผ [ 17 ม.ค. 2565 ]91
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.ละหานนา [ 30 ธ.ค. 2564 ]53
30 คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกฯให้รองนายกฯป [ 30 ธ.ค. 2564 ]54
31 ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 24 ธ.ค. 2564 ]151
32 ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขต อบต.ละ [ 24 ธ.ค. 2564 ]153
33 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 23 พ.ย. 2564 ]143
34 การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25 [ 4 พ.ย. 2564 ]145
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานกา [ 4 พ.ย. 2564 ]148
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 3 พ.ย. 2564 ]158
37 เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 3 พ.ย. 2564 ]153
38 ประกาศผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการลดใช้พนั [ 1 ต.ค. 2564 ]65
39 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 2 ก.ย. 2564 ]165
40 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ [ 23 ส.ค. 2564 ]52
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9