องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 9 ส.ค. 2564 ]55
42 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎา [ 1 ก.ค. 2564 ]185
43 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]181
44 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรร [ 24 มิ.ย. 2564 ]53
45 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]180
46 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งผู้ชำระภาษ [ 18 มิ.ย. 2564 ]174
47 โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ตำบลละหาน [ 25 พ.ค. 2564 ]177
48 โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ตำบลละหาน [ 25 พ.ค. 2564 ]166
49 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ [ 21 พ.ค. 2564 ]42
50 ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำป [ 20 พ.ค. 2564 ]190
51 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.2563- ก.ย.2564) [ 19 พ.ค. 2564 ]166
52 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ64 [ 5 พ.ค. 2564 ]40
53 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2 [ 30 เม.ย. 2564 ]153
54 รายงานการประชุมพิจารณาเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างดีเด่ [ 2 มี.ค. 2564 ]42
55 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัย ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]42
56 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ [ 18 ก.พ. 2564 ]39
57 เอกสารในการขอรับคืนหลักประกันสัญญา [ 8 ก.พ. 2564 ]178
58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลต้นแบบ64 [ 19 ม.ค. 2564 ]47
59 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเจ้าหน้าที่ พนักงาน [ 19 ม.ค. 2564 ]42
60 คำสั่งมอบอำนาจหัวหน้าสำนักปลัดมอบการตัดสินใจในการป [ 8 ม.ค. 2564 ]41
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9