องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คำสั่งมอบอำนาจผู้อำนวยการกองคลัง มอบอำนาจการตัดสิน [ 8 ม.ค. 2564 ]42
62 คำสั่งมอบอำนาจผู้อำนวยการกองช่าง มอบอำนาจตัดสินใจใ [ 8 ม.ค. 2564 ]42
63 คำสั่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบ [ 8 ม.ค. 2564 ]42
64 ประกาศรับสมัครบุคคลต้นแบบ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]45
65 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบภายนอกและภายใน 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]44
66 ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม [ 4 ม.ค. 2564 ]182
67 การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. [ 30 ธ.ค. 2563 ]45
68 คำสั่งมอบอำนาจปลัด อบต. ให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชก [ 30 ธ.ค. 2563 ]47
69 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนว [ 30 ธ.ค. 2563 ]43
70 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนว [ 30 ธ.ค. 2563 ]46
71 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ [ 30 ธ.ค. 2563 ]45
72 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักป [ 30 ธ.ค. 2563 ]45
73 ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 29 พ.ย. 2563 ]152
74 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการ บำบัดทุ [ 14 ต.ค. 2563 ]150
75 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]167
76 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2 [ 1 ต.ค. 2563 ]139
77 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]155
78 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]154
79 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ม.ค-ก.ย.2563) [ 10 ส.ค. 2563 ]136
80 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้ [ 31 ก.ค. 2563 ]158
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9