องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560) [ 18 ก.ค. 2560 ]42
82 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ม.ค.-มี.ค.2560) [ 23 พ.ค. 2560 ]41
83 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี , ค่ามูลฝอยที่ในเขตพื้ [ 12 ม.ค. 2560 ]42
84 ประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริ [ 6 ม.ค. 2560 ]52
85 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ม.13 [ 4 ม.ค. 2560 ]41
86 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]44
87 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]39
88 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้อง [ 6 ต.ค. 2559 ]36
89 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2559 ]38
90 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาช [ 23 ก.ย. 2559 ]46
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 25 ก.ค. 2559 ]63
92 การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ [ 8 มิ.ย. 2559 ]47
93 ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]28
94 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25 [ 20 ม.ค. 2559 ]48
95 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2559 ]465
96 ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ [ 4 ม.ค. 2559 ]48
97 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการกำจัดขยะมู [ 4 ม.ค. 2559 ]47
98 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]47
99 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ [ 14 ธ.ค. 2558 ]46
100 รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]25
 
|1|2|3|4หน้า 5|6