องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]108
82 ออกบริการประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2561-2564) [ 10 พ.ย. 2560 ]103
83 ออกบริการประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2561-2564) [ 10 พ.ย. 2560 ]102
84 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะเขือ [ 16 ต.ค. 2560 ]124
85 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู [ 16 ต.ค. 2560 ]119
86 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ต.ค. 2560 ]91
87 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ก.ค.-ก.ย.2560) [ 31 ส.ค. 2560 ]96
88 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560) [ 18 ก.ค. 2560 ]93
89 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ม.ค.-มี.ค.2560) [ 23 พ.ค. 2560 ]95
90 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี , ค่ามูลฝอยที่ในเขตพื้ [ 12 ม.ค. 2560 ]95
91 ประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริ [ 6 ม.ค. 2560 ]108
92 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ม.13 [ 4 ม.ค. 2560 ]97
93 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]95
94 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]90
95 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้อง [ 6 ต.ค. 2559 ]89
96 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2559 ]91
97 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาช [ 23 ก.ย. 2559 ]108
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 25 ก.ค. 2559 ]116
99 การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ [ 8 มิ.ย. 2559 ]102
100 ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]77
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7