องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25 [ 20 ม.ค. 2559 ]105
102 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2559 ]519
103 ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ [ 4 ม.ค. 2559 ]102
104 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการกำจัดขยะมู [ 4 ม.ค. 2559 ]100
105 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]98
106 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ [ 14 ธ.ค. 2558 ]96
107 รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]77
108 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ [ 5 พ.ย. 2558 ]109
109 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช [ 21 ต.ค. 2558 ]99
110 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]100
111 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน [ 12 ต.ค. 2558 ]98
112 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 ต.ค. 2558 ]101
113 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร [ 12 ต.ค. 2558 ]99
114 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท [ 12 ต.ค. 2558 ]97
115 คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 51 คู่มือ [ 28 ก.ย. 2558 ]94
116 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารในเ [ 16 ม.ค. 2558 ]103
117 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2558 ]106
118 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศ [ 20 พ.ค. 2557 ]102
119 ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน [ 22 ม.ค. 2557 ]103
120 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557 [ 10 ม.ค. 2557 ]120
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7