องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2558 ]43
222 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา [ 25 มี.ค. 2558 ]44
223 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโค [ 25 มี.ค. 2558 ]45
224 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 25 มี.ค. 2558 ]43
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 23 มี.ค. 2558 ]47
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 26 ก.พ. 2558 ]49
227 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 26 ก.พ. 2558 ]41
228 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ [ 21 ม.ค. 2558 ]43
229 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]43
230 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]43
231 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]41
232 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]41
233 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสง [ 16 ม.ค. 2558 ]44
234 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน [ 16 ม.ค. 2558 ]42
235 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 16 ม.ค. 2558 ]49
236 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลา [ 16 ม.ค. 2558 ]48
237 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 17 พ.ย. 2557 ]45
238 ประกาศสอบราคาซื้อวารสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์สำหรับ [ 17 พ.ย. 2557 ]43
239 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]49
240 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14