องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาเรื่อง สอบราคา [ 12 มิ.ย. 2558 ]109
222 จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม [ 11 มิ.ย. 2558 ]96
223 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูน [ 11 มิ.ย. 2558 ]98
224 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2558 ]93
225 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา [ 25 มี.ค. 2558 ]92
226 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโค [ 25 มี.ค. 2558 ]99
227 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 25 มี.ค. 2558 ]95
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 23 มี.ค. 2558 ]102
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 26 ก.พ. 2558 ]102
230 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 26 ก.พ. 2558 ]86
231 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ [ 21 ม.ค. 2558 ]94
232 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]93
233 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]96
234 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]94
235 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]97
236 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสง [ 16 ม.ค. 2558 ]103
237 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน [ 16 ม.ค. 2558 ]96
238 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 16 ม.ค. 2558 ]104
239 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลา [ 16 ม.ค. 2558 ]105
240 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 17 พ.ย. 2557 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14