องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 7 พ.ย. 2557 ]48
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ผลการสอบ [ 31 ต.ค. 2557 ]49
243 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2557 ]25
244 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2557 ]38
245 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระ [ 16 ต.ค. 2557 ]36
246 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ต.ค. 2557 ]45
247 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอา [ 15 ต.ค. 2557 ]42
248 ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล [ 15 ต.ค. 2557 ]37
249 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตา [ 15 ต.ค. 2557 ]45
250 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]48
251 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]47
252 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงกา [ 25 มิ.ย. 2557 ]45
253 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 ก.พ. 2557 ]42
254 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 11 ก.พ. 2557 ]46
255 ประกาศสอบราคาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลละหานนา จ [ 18 พ.ย. 2556 ]46
256 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลล [ 21 ต.ค. 2556 ]46
257 ประกาศสอบราคา [ 14 ต.ค. 2556 ]45
258 ประกาศสอบราคา [ 10 ต.ค. 2556 ]42
259 ขยายเวลาประกาศสอบราคา [ 19 ก.ค. 2556 ]44
260 ประกาศสอบราคา [ 9 ก.ค. 2556 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14