องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศสอบราคาซื้อวารสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์สำหรับ [ 17 พ.ย. 2557 ]101
242 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]108
243 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]106
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 7 พ.ย. 2557 ]107
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ผลการสอบ [ 31 ต.ค. 2557 ]112
246 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2557 ]80
247 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2557 ]96
248 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระ [ 16 ต.ค. 2557 ]97
249 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ต.ค. 2557 ]104
250 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอา [ 15 ต.ค. 2557 ]99
251 ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล [ 15 ต.ค. 2557 ]96
252 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตา [ 15 ต.ค. 2557 ]106
253 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]108
254 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]109
255 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงกา [ 25 มิ.ย. 2557 ]102
256 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 ก.พ. 2557 ]101
257 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 11 ก.พ. 2557 ]106
258 ประกาศสอบราคาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลละหานนา จ [ 18 พ.ย. 2556 ]106
259 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลล [ 21 ต.ค. 2556 ]107
260 ประกาศสอบราคา [ 14 ต.ค. 2556 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14