องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล [ 18 มิ.ย. 2562 ]6
22 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร [ 17 มิ.ย. 2562 ]8
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 17 มิ.ย. 2562 ]8
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพ [ 21 พ.ค. 2562 ]9
25 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุ [ 30 เม.ย. 2562 ]8
26 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนก [ 30 เม.ย. 2562 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 25 เม.ย. 2562 ]7
28 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนก [ 23 เม.ย. 2562 ]8
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 22 เม.ย. 2562 ]6
30 ประกาศราคามาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถ [ 22 เม.ย. 2562 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ [ 19 เม.ย. 2562 ]7
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 เม.ย. 2562 ]7
33 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 4 เม.ย. 2562 ]9
34 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเ [ 3 เม.ย. 2562 ]6
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส [ 3 เม.ย. 2562 ]8
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่องโครงการก่ [ 2 เม.ย. 2562 ]6
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 1 เม.ย. 2562 ]9
38 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย [ 22 มี.ค. 2562 ]6
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่องโครงการก่ [ 11 มี.ค. 2562 ]6
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส [ 11 มี.ค. 2562 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9