องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูน [ 11 มิ.ย. 2558 ]35
122 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2558 ]29
123 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา [ 25 มี.ค. 2558 ]21
124 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโค [ 25 มี.ค. 2558 ]29
125 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 25 มี.ค. 2558 ]29
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 23 มี.ค. 2558 ]26
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 26 ก.พ. 2558 ]26
128 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 26 ก.พ. 2558 ]26
129 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ [ 21 ม.ค. 2558 ]26
130 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]33
131 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]25
132 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]25
133 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]30
134 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสง [ 16 ม.ค. 2558 ]24
135 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน [ 16 ม.ค. 2558 ]27
136 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 16 ม.ค. 2558 ]25
137 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลา [ 16 ม.ค. 2558 ]25
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 17 พ.ย. 2557 ]24
139 ประกาศสอบราคาซื้อวารสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์สำหรับ [ 17 พ.ย. 2557 ]28
140 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]25
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9