องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]9
122 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]9
123 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 21 ม.ค. 2558 ]10
124 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสง [ 16 ม.ค. 2558 ]8
125 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน [ 16 ม.ค. 2558 ]9
126 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน [ 16 ม.ค. 2558 ]9
127 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลา [ 16 ม.ค. 2558 ]9
128 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 17 พ.ย. 2557 ]8
129 ประกาศสอบราคาซื้อวารสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์สำหรับ [ 17 พ.ย. 2557 ]9
130 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]8
131 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]8
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 7 พ.ย. 2557 ]7
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ผลการสอบ [ 31 ต.ค. 2557 ]10
134 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2557 ]10
135 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระ [ 16 ต.ค. 2557 ]12
136 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ต.ค. 2557 ]5
137 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอา [ 15 ต.ค. 2557 ]8
138 ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล [ 15 ต.ค. 2557 ]6
139 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตา [ 15 ต.ค. 2557 ]9
140 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]9
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9