องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างตารางแสดงวงเ [ 17 พ.ย. 2557 ]24
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู [ 7 พ.ย. 2557 ]24
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ผลการสอบ [ 31 ต.ค. 2557 ]26
144 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2557 ]30
145 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระ [ 16 ต.ค. 2557 ]30
146 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ต.ค. 2557 ]20
147 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอา [ 15 ต.ค. 2557 ]25
148 ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล [ 15 ต.ค. 2557 ]21
149 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตา [ 15 ต.ค. 2557 ]26
150 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]26
151 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง(ตารางกำหนดรา [ 15 ต.ค. 2557 ]27
152 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงกา [ 25 มิ.ย. 2557 ]29
153 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 ก.พ. 2557 ]34
154 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 11 ก.พ. 2557 ]20
155 ประกาศสอบราคาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลละหานนา จ [ 18 พ.ย. 2556 ]23
156 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลล [ 21 ต.ค. 2556 ]23
157 ประกาศสอบราคา [ 14 ต.ค. 2556 ]29
158 ประกาศสอบราคา [ 10 ต.ค. 2556 ]26
159 ขยายเวลาประกาศสอบราคา [ 19 ก.ค. 2556 ]20
160 ประกาศสอบราคา [ 9 ก.ค. 2556 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9