องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]5
2 ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษ [ 10 มิ.ย. 2564 ]91
3 แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 1 มิ.ย. 2563 ]109
4 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2565 [ 1 ส.ค. 2561 ]110
5 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]104
6 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]113
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 [ 20 ม.ค. 2559 ]114