องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อบัญญัติตำบล/ข้อบังคับตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บ้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
2 ข้อบัญญัติควบคุมการจัดตั้งตลาด 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
3 ข้อบัญญัติควบคุมการปล่อยสัตว์ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
4 ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
5 ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
6 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
7 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2 [ 1 ต.ค. 2561 ]