องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 – 2558 )

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.  2556 2558 )


    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 – 2558 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา