องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา