องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา การจัดทำแผนปฏิบ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา การจัดทำแผนปฏิบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา