องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ประกาศผู้ชนิการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  2558


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ประกาศผู
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา