องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ผลการสอบ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง ผลการสอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา