องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557


    เอกสารประกอบ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา