องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไตรมาส1 (ตุลาคม58-ธันวาคม58)
 
 


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา