องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขต อบต.ละหานนา ประจำปี พ.ศ.2558

    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา