องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

    รายละเอียดข่าว

จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

    เอกสารประกอบ จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา