องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2558

    เอกสารประกอบ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา