องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

    เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา