องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่ตำบลละหานนา ประจปี 2559

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา