องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ

    รายละเอียดข่าว

การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559

    เอกสารประกอบ การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา