องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.ประจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.ประจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา