องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง คตง.ประจำปี พ.ศ.2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง คตง.ประจำปี พ.ศ.2
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา